Een lening oversluiten, iedereen heeft er wel al eens van gehoord, maar slechts weinigen weten wat het exact inhoudt en vooral wanneer het nu wel en wanneer het nu vooral niet interessant is. Het afsluiten van een lening is tegenwoordig alles behalve moeilijk en dat zorgt er voor dat we al snel meer leningen afsluiten dan we eigenlijk zouden willen. Op zich is dat geen probleem, alleen lopen de kosten al snel hoog op en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Door een krediet te oversluiten worden meerdere kleine leningen samengevoegd tot één grote en dat kan best een gunstige impact hebben op de kostprijs.

Wanneer een krediet oversluiten?

De eerste vraag die u zich zal stellen mag,  is wanneer er nu voor gekozen moet worden om een lening te oversluiten en wanneer vooral niet. Dit is een zeer interessante vraag, vooral omdat het antwoord eigenlijk afhankelijk is van geval tot geval. Iemand kan bijvoorbeeld over vier kleine financieringen beschikken die perfect samengevoegd kunnen worden, maar waar hoge kosten de spelbreker zijn. Anderzijds bestaan er ook leenvormen waarbij het haast onmogelijk is om ze samen te voegen.De minilening is één van die leenvormen. De looptijd van deze financieringsvorm is veel te beperkt en de voorwaarden verschillen teveel om deze te kunnen oversluiten. Oversluiten is voor een kredietnemer alleen interessant wanneer het gaat om meerdere, kleine kredieten die over min of meer dezelfde voorwaarden beschikken en waar aardig wat rente mee uitgespaard kan worden. Voor enkele euro’s per maand een krediet oversluiten is niet interessant, want de kans dat het bedrag dat u uitspaart opweegt tegen de hoge kosten voor het verbreken van de kredietovereenkomst is zeer klein.

Pas op met de kosten voor het oversluiten

Wanneer u een lening aangaat bij een bank zult u altijd een overeenkomst voorgeschoteld krijgen. Het contract  is een schriftelijke overeenkomst die wordt opgemaakt tussen de geldnemer en de geldverstrekker. In de kredietovereenkomst wordt onder andere vastgelegd welk bedrag u leent, welke kosten er voor worden aangerekend, maar ook hoelang de afbetaling precies loopt en daar knelt nu juist het schoentje. Het is immers zo dat het in de meeste gevallen helemaal niet mogelijk is om een overeenkomst zomaar aan te laten passen. Wat wel mogelijk is, is dat u er voor kiest om een lopende kredietovereenkomst op te zeggen en een nieuwe af te sluiten. Dit gebeurt ook bij het oversluiten. Het vroegtijdig stopzetten van een krediet brengt echter altijd kosten met zich mee die staan vermeldt in de kredietovereenkomst. Evalueer deze kosten goed en onderzoek vooral of ze laag genoeg zijn. Te hoge kosten kunnen er immers voor zorgen dat alle voordelen om een lening te oversluiten verloren gaan.

Kan ik een hypothecair krediet oversluiten?

Het is absoluut mogelijk om een hypothecaire lening te oversluiten, alleen zijn hier speciale voorwaarden en (u raadt het waarschijnlijk al) kosten aan verbonden. Vooraleer u hierover nadenkt moeten we u toch waarschuwen. Eerder in dit artikel hebben we immers al aangehaald dat het oversluiten gepaard gaat met bepaalde kosten voor het verbreken van de financiële overeenkomst. Voor een hypothecaire financiering geldt echter ook dat daar nog allerhande extra kosten bijkomen, zoals die van de notaris. Meer dan bij een gewone  lening is het dan ook vooral bij een hypothecaire lening  zeer belangrijk om goed alle kosten op te tellen en na te gaan of het bedrag dat u maandelijks kunt uitsparen aan al deze kosten het hoofd kan bieden. Oppassen is dus zeker en vast de boodschap.