Wanneer we de geschiedenis van de Ethias Bank er bij zouden nemen zouden we eigenlijk moeten vaststellen dat de oprichting van de bank gebeurde in 1919. Vandaag de dag staat de Ethias Bank vooral bekend omwille van z’n financieringen voor steden en gemeenten, overheden en provincies. Daarnaast doen ook instellingen als het OCMW en verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen een beroep op de kredietverstrekker.

In principe kunnen we vaststellen dat Ethias Bank de voorbije jaren grote veranderingen heeft ondergaan. In de jaren (tot 2000) richtte de Ethias Bank zich voornamelijk op de openbare sector. Vandaag de dag is dat absoluut niet meer het geval.

Vandaag is Ethias Bank dan ook een bank als eender ander met een uitgebreid aanbod aan kredieten voor zowel particulieren als ondernemers. Verder kan ook iedereen nu een beroep doen op de verzekeringen van de bank en ook dat was vroeger enkel en alleen voorbehouden voor werknemers (en diens families) uit de openbare sector.

Klik hier voor meer kredietverstrekkers