Het Jaarlijks Kosten Percentage of afgekort het JKP. Dit is de interest plus de kosten welke op jaarbasis op uw lening wordt berekend uitgedrukt in een percentage. Het enige waar u natuurlijk wel rekening mee dient te houden is het feit dat die rente op twee verschillende manieren berekend kan worden. Het JKP berekenen kan gedaan worden aan de hand van het volledige door u geleende bedrag, maar ook door enkel en alleen rekening te houden met het nog resterende bedrag.

Jaarlijkse Kosten Percentage

Het JKP is daarnaast natuurlijk eveneens afhankelijk van de rentevorm waarvoor u heeft gekozen, want ook die oefent een grote invloed uit op de totale prijs van de door u afgesloten lening.
Wanneer u kiest voor een vaste rentevoet zal dat er voor zorgen dat het Jaarlijkse Kosten Percentage niet af kan wijken van wat u voor ogen houdt. Kiest u echter een variabele rentevorm, dan kan het zijn dat de uiteindelijke kostprijs van uw lening (en dus ook het Jaarlijkse Kosten Percentage) aanzienlijk lager of hoger uitvalt dan u oorspronkelijk had gedacht. Het is natuurlijk een risico om te kiezen voor een variabele rentevoet, want het kan zowel positief als negatief uitpakken op vlak van de JKP berekening. U dient omwille van deze reden zelf uit te maken wat voor u het meest interessant is.

 

JKP

 

Jaarlijkse kostenpercentage berekenen

Voor degene die dieper op dit onderwerp in willen gaan hebben wij de volgende JKP formule om het jaarlijkse kostenpercentage berekenen te kunnen:

aftelossen=sigma ( (mensualiteit) / (1+percentage)tot de macht (maand/12) )