Overbruggingskrediet

OverbruggingskredietWaarvoor dient een overbruggingskrediet?

Wanneer u een nieuw project wenst op te starten heeft u natuurlijk geld nodig. Hoewel dat geld op zich wel beschikbaar kan zijn bestaat de kans dat dit reeds werd geïnvesteerd in bijvoorbeeld een woning of een bedrijf. In dat geval is het noodzakelijk om op een andere manier geld te vinden of te lenen, en dat kan door middel van het overbruggingskrediet.

Stel nu bijvoorbeeld dat u over een eigen huis beschikt, maar van plan bent om een nieuwe woning aan te kopen. Eigenlijk heeft u de financiële mogelijkheden om dit te doen, maar uw geld zit voorlopig nog vast. In dit geval biedt de bank u door middel van een overbruggingskrediet de mogelijkheid om de periode tussen de verkoop van uw eerste woning en de aankoop van de tweede te overbruggen. Wanneer een vennootschap met een dergelijk probleem te kampen heeft spreken we niet langer over een overbruggingskrediet, maar eerder over een investeringskrediet.

Gezien de korte looptijd van een dergelijk krediet dient u veelal rekening te houden met enkele voorwaarden en beperkingen. Hou er rekening mee dat deze aanzienlijk kunnen verschillen van financiële instelling tot financiële instelling.

aantrekkelijktarief

Voor welk bedrag kan ik een overbruggingskrediet afsluiten?

Wanneer u een overbruggingskrediet afsluit spreekt het voor zich dat de bank steeds de garantie wil hebben dat ze het geld van de lening op het afgesproken tijdstip terugziet. In bepaalde gevallen (en afhankelijk van het bedrag) zal de financiële instelling zelfs een hypothecaire inschrijving op uw woning vragen. In andere gevallen zal de bank dan weer eisen dat de onderhandse verkoopovereenkomst reeds werd ondertekend. Welke eisen er precies worden gesteld zijn echter afhankelijk van uw cliënt – bank relatie. Hou er wel rekening mee dat u niet de volledige verkoopwaarde van uw oude woning kunt lenen. Banken bouwen op dit vlak een bepaalde beveiliging in die in de meeste gevallen slechts 80 procent van de verkoopwaarde van de oude woning dekt als lening.

Wat met de rentevoet en de looptijd?

De looptijd van het overbruggingskrediet wordt in de meeste gevallen vastgesteld op één à drie jaar. De precieze looptijd is echter afhankelijk van bank tot bank. Bij de ene bank gaat het om een vastgestelde looptijd terwijl de andere wat meer flexibiliteit biedt. Net als woonkredieten kunnen overbruggingskredieten over een vaste en variabele rente beschikken. De rentevoet op een overbruggingskrediet ligt in de meeste gevallen lager dan op een kaskrediet, maar hoger dan op een woonkrediet. Tot slot dient u bij een overbruggingskrediet zelf met de bank af te spreken op welke manier het geleende bedrag wordt terugbetaald. De bank verwacht eigenlijk alleen dat u het geleende geld terugbetaald tegen de einddatum. Let wel, het vervroegd terugbetalen van uw overbruggingskrediet is niet altijd een voordeel. In bepaalde gevallen worden er zelfs extra kosten voor in rekening gebracht.

Klik hier voor meer uitleg over leningen en krediet