Veel mensen vragen zich bijna dagelijks af of het leven niet eenvoudiger zou zijn wanneer we allemaal veel geld zouden hebben. Daar valt natuurlijk best wat over te zeggen, maar aan de andere kant moet u niet perse veel geld hebben om uw dromen waar te kunnen maken. Wanneer u bijvoorbeeld al dan niet tijdelijk over verminderd kapitaal beschikt kunt u er immers ook nog steeds voor kiezen om een lening af te sluiten. Een krediet is immers een zeer eenvoudige manier om extra kapitaal op te halen, ook al moet u dat kapitaal op een zeker ogenblik terugbetalen. In dit artikel vertellen we u in ieder geval graag alles over het afsluiten van een krediet alsook welke voor- en nadelen er aan verbonden zijn.

Waarom een krediet afsluiten?

In de inleiding werd het antwoord op bovenstaande vraag eigenlijk al gegeven. De realiteit is immers dat er heel wat goede redenen zijn om er voor te kiezen om een lening af te sluiten. U kunt er voor kiezen om een krediet af te sluiten omdat u niet over voldoende kapitaal beschikt om een bepaalde investering te doen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de aankoop van een nieuwe auto. Bijna niemand maakt de keuze om de auto volledig met eigen kapitaal te financieren, ook al zou men dit eventueel wel kunnen. Feit is echter dat een auto wordt aanzien als verloren kapitaal. Met andere woorden, een auto zal na verloop van tijd niet stijgen in waarde, in tegendeel. Dergelijke “nutteloze” investeringen kunnen het best gefinancierd worden met geld dat u gaat lenen. Doet u het met eigen kapitaal, dan is de kans immers groot dat u andere wel interessante investeringen moet laten vallen en dat zou toch wel bijzonder jammer zijn. Tot slot kan een krediet u ook helpen om door een moeilijke periode te komen. Iedereen maakt het in zijn of haar leven wel eens mee dat het financieel allemaal iets minder goed gaat.

Hoe een krediet afsluiten?

geldlenenkostgeldEen krediet afsluiten is eigenlijk niet zo moeilijk. Het enige waar u rekening mee dient te houden is dat de bank altijd een bepaald onderzoek in zal stellen naar uw financiële situatie. Men kijkt immers niet alleen welk bedrag u kunt lenen, maar ook op welke termijn het realistisch is om het bedrag terug te betalen. Alvorens naar de bank te stappen om een lening aan te vragen is het ook belangrijk om bij uzelf even ten  rade te gaan waar u precies naar op zoek bent. Met andere woorden, hoeveel geld wenst u te lenen en vooral op welke manier wilt u het geld lenen. Kiest u voor een eenvoudig en lineaire lening of gaat u toch maar voor een flexibel krediet ? Er bestaan wat dat betreft heel wat mogelijkheden om een lening af te sluiten, maar ze zijn lang niet allemaal voor iedereen geschikt.

 Conclusie

Heel wat mensen gaan er automatisch vanuit dat mensen die lenen te maken hebben met financiële problemen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke stelling echter zeer belachelijk is. Sterker nog, eigenlijk is het afsluiten van een lening een teken dat het met de persoon in kwestie wel goed gaat, anders had hij het krediet door de bank nooit toegekend gekregen. Eigenlijk moet u als kredietnemer slechts met één punt rekening houden en dat is dat geld lenen ook altijd geld kost. Het bedrag dat u na afloop van uw kredietperiode aan de bank zult hebben terugbetaald zal immers veel groter zijn dan het bedrag dat u in eerste instantie zelf heeft gekregen. Sluit dan ook alleen een krediet af wanneer er echt geen enkele andere mogelijkheid voor handen is.