Doorlopend Krediet

Doorlopend kredietHet voordeel van doorlopend krediet is dat u altijd (geleend) geld tot uw beschikking heeft. Bij een doorlopend krediet heeft u een met de bank afgesproken kredietplafond u kunt tot dat bedrag “rood” staan. Een doorlopend krediet is mede door het toepassen van een theoretische looptijd eveneens één van de meest flexibele kredieten op de hedendaagse financiële markt.
Een doorlopend krediet is aan te raden voor mensen met sterk wisselende inkomsten zoals ondernemers met behoefte aan krediet.

De voorwaarden van een doorlopend krediet maken het onder andere mogelijk om meer geld af te lossen dan gebruikelijk in bijvoorbeeld een persoonlijke lening overeenkomst. Daarnaast is ook het omgekeerde mogelijk en kunt u zonder probleem een eerder afgelost bedrag terug opvragen. Tel daarbij het feit op dat een doorlopend krediet geen vaste, maar een theoretische duurtijd kent, en u weet waarom u voor een doorlopend krediet zou moeten kiezen.

Een doorlopende lening mag dan bijzonder flexibel zijn. Zoals we hadden kunnen verwachten ligt de rente op een doorlopend lening aanzienlijk hoger dan bij persoonlijke leningen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er meer administratieve lasten voor de bank zijn door het schommelende krediet saldo. Een voordeel bij een doorlopende lening is vaak dat de rente niet wordt berekend aan de hand van het geleende bedrag, maar aan de hand van het nog openstaande bedrag. Probeer er dus bij het afsluiten van een doorlopende lening ten allen tijde voor te zorgen dat het nog af te lossen bedrag zo laag mogelijk is gehouden zodat u eveneens de kosten op het krediet kunt beperken.

Klik hier voor meer uitleg over leningen en krediet