Disclaimer:
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website; www.persoonlijkelening.be
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing voor de website die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7. Belangrijk: Persoonlijkelening.be of de eigenaren garanderen niet dat de website persoonlijkelening.be ten alle tijden actueel is. Het is mogelijk dat er andere aanbieders zijn met een krediet of lening met betere voorwaarden. Wij raden u dan ook aan bij verschillende banken een offerte/ voorstel op te vragen zodat u beter kunt vergelijken.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen door middel van een email (zie contact) naar degene die deze disclaimer heeft opgesteld.